logo

Regulamin

REGULAMIN DOMU WYPOCZYNKOWEGO
MAGDALENKA

Gospodarze Domu Wypoczynkowego Magdalenka będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój w Magdalence wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00 następnego dnia.

3. Uwzględniamy życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości

4. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Magdalence.

5. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

6. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w DW Magdalenka, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju.

7. Magdalenka ma obowiązek zapewnić:

• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
• profesjonalną i uprzejmą obsługę
• wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
• w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Magdalenki powstałe z jego winy.

9. Za zgubienie klucza Gość jest obowiązany uiścić opłatę w wysokości 100 PLN lub ich równowartość w walucie innej niż PLN, najpóźniej w dniu wyjazdu.

10. Podmiot prowadzący „Magdalenkę” nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, biżuterię i inne rzeczy ruchome wniesione przez Gościa.

11. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi do pokoju jak również pomieszczenia do przechowywania nart i drzwi wejściowych.

12. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby zameldowane i pracownicy.

13. W Magdalence obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 6.00. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług DW Magdalenka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Gospodarze DW Magdalenka mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

15.Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.

16. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia, zaistniałe na skutek jego zachowania.

17. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

18. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji DW Magdalenka przechowa przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub utylizowane.

19. Parking udostępniony gościom jest niestrzeżony i bezpłatny.

20. Na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.